Comunicate

Arhivă

Anunțuri

Arhivă

Hotărâri

Arhivă
30. septembrie, 2022
HOTĂRÂREA NR.154 din 29 septembrie 2022 privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Municipale Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş), aferentă zonei 7 Râciu

30. septembrie, 2022
HOTĂRÂREA NR.153 din 29 septembrie 2022 privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Municipale Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş), aferentă zonei 6 Bălăușeri

30. septembrie, 2022
HOTĂRÂREA NR.152 din 29 septembrie 2022 privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş), aferentă zonei 4 Reghin

30. septembrie, 2022
HOTĂRÂREA NR.151 din 29 septembrie 2022 privind avizarea Documentaţiei de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă, a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 1 Sânpaul

Informațiile au fost postate de:
Adrian Gorea - 31.05.2022