Contact

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
Piaţa Victoriei nr.1
540026 Târgu Mureş, judeţul Mureş
Telefon: 0265-263.211
Fax: 0265-268.718
E-mail: cjmures@cjmures.ro
Web: www.cjmures.ro