Hotărâri

27. iulie, 2022

HOTĂRÂREA NR.115 din 26 iulie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare DJ152A, DJ151A și DJ151 Târgu Mureș (DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită județ Bistrița Năsăud, jud.Mureș” – etapa I – faza DALI

27. iulie, 2022

HOTĂRÂREA NR.114 din 26 iulie 2022 privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu, reprezentant al autorității tutelare în Consiliul de Administrație al S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A.

27. iulie, 2022

HOTĂRÂREA NR. 113 din 26 iulie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean Mureș

27. iulie, 2022

HOTĂRÂREA NR.112 din 26 iulie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, cu modificările ulterioare

27. iulie, 2022

HOTĂRÂREA NR.111 din 26 iulie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

27. iulie, 2022

HOTĂRÂREA NR.110 din 26 iulie 2022 pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr.4006 cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, strada Gheorghe Marinescu, nr.50

27. iulie, 2022

HOTĂRÂREA NR.109 din 26 iulie 2022 privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș

27. iulie, 2022

HOTĂRÂREA NR.108 din 26 iulie 2022 pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 iunie 2022

27. iulie, 2022

HOTĂRÂREA NR.107 din 26 iulie 2022 privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022 și alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Mureș bugetului local al Comunei Chețani

27. iulie, 2022

HOTĂRÂREA NR. 106 din 26 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 44/24.03.2022 privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului „Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale”

12. iulie, 2022

HOTĂRÂREA NR.105 din 11 iulie 2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

12. iulie, 2022

HOTĂRÂREA NR. 104 din 11 iulie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.50/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Târgu Mureș” și a cheltuielilor legate de proiect