HOTĂRÂREA NR.151 din 29 septembrie 2022 privind avizarea Documentaţiei de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă, a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 1 Sânpaul

Informațiile au fost postate de:
Iuliana Pop Ghindas - 30.09.2022
Adrian Gorea - 30.09.2022