HOTĂRÂREA NR.154 din 29 septembrie 2022 privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Municipale Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş), aferentă zonei 7 Râciu

Informațiile au fost postate de:
Iuliana Pop Ghindas - 30.09.2022
Adrian Gorea - 30.09.2022