Geografie

AMPLASARE GEOGRAFICA

 

Situat în zona central-nordică a României, județul ocupă 2,8% din suprafața țării.

Relieful: colinar și de podis, ocupă jumatate din suprafața, cealaltă jumătate revenind dealurilor subcarpatice transilvanene și Munților vulcanici Călimani – Gurghiu. Bazinul râului Mureș – cu afluienții săi – acoperă întreagă rețea hidrografică a județului.

Clima: este caracterizată de ierni lungi și reci și veri călduroase.

Rezervații naturale: Parcul natural – Poiana Narciselor, Parcul dendrologic Gurghiu, Rezervația cu bujori de stepă – Zau de Câmpie.

Resurse naturale: Existența unor bogății naturale ca: zăcămintele de sare, gazul metan, rocile utile pentru construcții, pădurile utilizabile în industrie ca materii prime și combustibil energetic, contribuie la ridicarea potențialului economic al județului.

Vegetația

 • montană: este formată din rășinoase amestecat cu brad, fag, anin alb și negru
 • deal și podis: gorun, amestecat cu fag și gorun, cer, carpen, tei, frasin.
 • intrazonală: este reprezentată prin păduri de lunca, stuf, papur

Fauna

 • cuprinde: ursul brun, cerbul carpatin, căprioara, mistrețul, iepurele, fazanul etc.
 • apele curgătoare și lacurile: păstrăvul, crapul și altele.

Suprafața: 6.696 km2, din care:

 • 409 mii ha teren agricol
 • 219 mii ha arabil
 • 174 mii ha pajiști
 •  3.5 mii ha vii
 • 6.0 mii ha pomicultură
 • 216 mii ha paduri.

Populatia: 550 mii locuitori
50.2% trăiește în mediul urban și 49.8% în mediul rural

4 municipii: Târgu Mures, Sighișoara, Reghin, Târnaveni
7 orașe: Luduș, Sovata, Iernut, Miercurea Nirajului, Sarmașu, Sângeorgiu de Pădure, Ungheni
91 comune