Stema

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE elementelor însumate ale stemei județului MUREȘ

Stema județului Mureș se compune dintr-un scut sfertuit, cuprinzând, în primul cartier, pe fond roșu, o piesă istorică alcătuită dintr-un motiv central, de forma ovală, și din buline alungite din aur; în cartierul doi, pe câmp de azur, se află o construcție cu poartă închisă, cu șapte ferestre și două turnuri, cu acoperiș conic retezat, totul din argint; în cartierul trei, tot pe fond de azur, se află o balanță de aur, cu talgerele în echilibru. În ultimul cartier, pe fond roșu, se află trei brâuri ondulate de argint.

Semnificația elementelor însumate:

  • piesa metalică din primul cartier este cunoscută sub denumirea „Fibula de la Suseni”, izvor arheologic de inestimabilă valoare, aparținând fazei de început a epocii fierului. Ea reflectă nivelul de cultură materială și spirituală al locuitorilor de pe aceste meleaguri, al geto-dacilor, în ansamblu;
  • construcția evoca ctitoriile importante de pe aceste locuri, cât și sistemul de fortificații specific epocii feudale;
  • balanța, însemn heraldic care evocă justiția socială, face aluzie la echilibrul și cumpătarea locuitorilor, amintind, totodată, rolul activităților comerciale în progresul social;
  • brâurile argintii transpun în stema bogăția hidrologica a județului și desemnează râurile Mureș, Târnava Mică și Niraj.