Parteneriate externe

Obiectivul general al relaţiilor de colaborare externă este dezvoltarea relaţiilor de parteneriat ale Consiliului Judeţean Mureş şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Mureş cu structuri similare din alte state, cu scopul de a creşte şi consolida capacitatea administraţiei publice locale şi judeţene privind accesarea fondurilor europene şi bunele practici în domeniul serviciilor publice locale, dezvoltării infrastructurii, turismului, dezvoltării regionale durabile, în general.

Parteneriatele externe existente la nivelul Consiliului Judeţean Mureş sunt bilaterale, respectiv cele cu statut de membru în diverse organisme europene.

 

Relaţii de Colaborare Bilaterale

 

Oraşul Montigny-le-Bretonneux, Franţa

Relaţia de colaborare cu Primăria oraşului francez Montigny le Bretonneux, este una din relaţiile cele mai vechi ale judeţului Mureş. Iniţiată după anii ’90, când Montigny s-a înfrăţit cu comuna mureşeană Lunca Tecii, colaborarea s-a extins apoi şi la nivelul Consiliului Judeţean Mureş. De-a lungul anilor, parteneriatul a evoluat, cunoscând mai multe etape, de la donaţii făcute Primăriei şi şcolii din Lunca, unor centre de plasament şi spitale din judeţul Mureş, până în prezent, când anual au loc schimburi culturale, artistice, administrative, între elevi, şi participări la evenimente comune importante. Activităţile sunt sprijinite şi de Asociaţia de prietenie „AMI International”, care funcţionează în Montigny-le-Bretonneux.

Provincia Lecce, Italia

Colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Provincia Lecce din Italia, a început în anul 1993, prin încheierea unui Protocol de înţelegere în vederea unei colaborări reciproce în diverse domenii de activitate.

De atunci, în virtutea acelui Protocol şi bucurându-ne de colaborarea Asociaţiei „Italia-România”, s-a desfăşurat o intensă activitate de schimburi culturale, instituţionale şi educative. Pe lângă relaţiile existente în domeniul administraţiei publice, au fost intensificate schimburile culturale între tineri, precum şi cele din domeniul sportului, turismului, artelor, manifestărilor folclorice, formării profesionale precum şi în domeniul economic.

Au urmat apoi numeroase cooperări între instituţii de învăţământ din judeţ (Liceul Economic, Liceul Pedagogic, Colegiul Unirea, Universitatea „Petru Maior”) şi din Lecce. De asemenea a fost dezvoltată o fructuoasă colaborare între Camerele de Comerţ, Industrie şi Agricultură din cele două judeţe, în vederea dezvoltării schimburilor economice.

În baza protocolului semnat între judeţ şi provincie, au fost stabilite cooperări şi la nivelul autorităţilor publice locale: colaborare între Primăria Ungheni şi Primăria Carmiano; colaborare între Primăria Luduş şi Primăria Leverano din Lecce.

Judeţul  Györ-Moson-Sopron, Ungaria

Protocolul de înfrăţire semnat în anul 1996 cu Judeţul Györ-Moson-Sopron prevede dezvoltarea relaţiilor de colaborare pe multiple planuri între administraţiile noastre. Din acel moment, au existat schimburi reciproce de delegaţii, care au contribuit în bună măsură la consolidarea relaţiilor de colaborare şi la identificarea unor noi domenii de activitate, unde cooperarea este posibilă în beneficiul ambelor judeţe. Un exemplu în acest sens l-a reprezentat vizita, în anul 2004, unei delegaţii a judeţului nostru la parcul industrial din Gyor, unde a avut loc un schimb util de experienţă cu privire la un centru de inovare şi cercetare pentru Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş, centru care se preconizează a fi construit în cadrul Parcului Industrial de la Vidrasău. Totodată, cu ocazia unei vizite a delegaţiei judeţului partener din Ungaria, conducerea executivă de la Gyor şi-a declarat intenţia de a facilita lansarea unor relaţii de colaborare în domeniul industriei alimentare şi a prelucrării lemnului.

Provincia Shanxi, Republica Populară Chineză

În iulie 2000, Consiliul Judeţean Mureş a semnat un Protocol de Înfrăţire cu Provincia Shanxi din Republica Populară Chineză. Atunci s-a stabilit să se dezvolte cooperarea economică, ştiinţifică, culturală şi colaborarea în domeniul administraţiei publice. Dorinţa era de a se sprijini dezvoltarea, la nivel local, a colaborării industriale şi comerciale, inclusiv a investiţiilor, precum şi colaborarea directă între întreprinderi. De asemenea, se avea în vedere colaborarea în domeniul învăţământului, al sănătăţii, culturii şi artei.

Judeţul Fingal, Irlanda

Anul 2004 a reprezentat debutul relaţiilor de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi Consiliul Judeţean Fingal din Irlanda, când o delegaţie a instituţiei noastre a efectuat o vizită în Fingal. Atunci a fost identificată oportunitatea încheierii unui protocol de colaborare între cele două administraţii publice. Obiectivele protocolului vizau colaborarea în vederea întocmirii unor proiecte cu finanţare U.E.; dezvoltarea unor programe turistice şi participarea la târguri de turism organizate în cele două judeţe; participarea la târgurile de mobilă şi produse alimentare din Dublin; iniţierea şi susţinerea unei curse aeriene Dublin-Tîrgu Mureş; dezvoltarea de schimburi culturale dintre unităţile subordonate Consiliului Judeţean Mureş şi Consiliului Judeţean Fingal.

Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria

În cursul anului 2004, o delegaţie a Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg, din Ungaria, a efectuat o vizită de lucru în judeţul nostru, moment la care a fost semnată o declaraţie de intenţie cu privire la colaborarea în diferite domenii de activitate: economic, cultural, administrativ, educaţional, turistic, etc. Ulterior, aceste intenţii s-au concretizat prin semnarea unui protocol de colaborare între judeţele noastre. În baza acestuia, Comisia de sănătate, protecţia copilului, asistenţă socială a Consiliului Judeţean din Ungaria a avut întâlniri de lucru cu membri aceleiaşi comisii din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi au fost puse bazale colaborării pe viitor, iar funcţionari publici şi aleşi au efectuat vizite de studiu. Au fost iniţiate relaţii de cooperare în domeniul situaţiilor de urgenţă. În acest sens, Inspectoratul pentru Situaţia de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş şi omologii din Ungaria au identificat acele arii de activităţi unde colaborarea va fi benefică.

Judeţul Zala, Ungaria

În anul 2006 a fost semnat Protocolul de colaborare cu Judeţul Zala din Ungaria. Protocolul prevede relaţii de cooperare în domeniile: administraţie publică, dezvoltare regională, educaţie, cultură, sport, turism, protecţie socială. În baza protocolului, au avut loc schimburi de experienţă şi vizite de studiu pe bază de reciprocitate – prezentarea activităţii Asociaţiei Turistice Zala şi schimburi de experienţe în domeniul turistic din cele două regiuni. De asemenea, o delegaţie formată din funcţionari publici din cadrul consiliului judeţean , au participat la o vizită de studiu în Zala, pe tema proiectelor finanţate din fonduri structurale.

Experienţa preluată de la parteneri a fost concretizată în scrierea primelor proiecte depuse spre finanţare din Fondurile Structurale destinate României.

Guvernoratul Missan, Republica Irak

În data de 1 martie 2013 s-a fost semnat la Tîrgu Mureş Înţelegerea de Colaborare dintre Judeţul Mureş şi Guvernoratul Missan din Republica Irak. Înţelegerea prevede schimburi de informaţii şi experienţă, în special în următoarele domenii: economic (energie, minerit, extracţie, procesare, transport, depozitare şi comercializare petrol şi gaze; investiţii în producţia industrială şi agricolă, piscicultură, procesarea produselor agricole vegetale şi animale, etc.), comercial, financiar-bancar şi asigurări, construcţii şi infrastructură, transporturi şi telecomunicaţii, administraţie publică, învăţământ, sănătate şi servicii sociale, protecţia şi refacerea mediului, cultural-ştiinţific, turism, sport şi mass-media.

 

Participarea ca membru în cadrul unor organisme europene

 

Adunarea Regiunilor Europene – Assembly of European Regions” (ARE) – Decembrie 1997

Judeţul Mureş a aderat la Adunarea Regiunilor Europene (Assembly of European Regions) în anul 1997. Adunarea Regiunilor Europene este o asociaţie voluntară, cu un număr de 255 de regiuni membre, reprezentând mai mult de 30 de ţări europene, a cărei misiune este reprezentarea intereselor regiunilor europene, dezvoltarea şi corelarea politicilor şi a coeziunii regionale.

De-a lungul anilor, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, respectiv consilieri judeţeni şi funcţionari publici, au participat la lucrări ale comisiilor de specialitate şi grupurilor de lucru.

În prezent, Consiliul Judeţean Mureş are următoarea reprezentare în comisiile ARE:

  • Comisia Economie şi Dezvoltare regională: membru Mora Akos Daniel, locţiitor Socotar Gheorghe, din partea aparatului propriu: director Valer Băţaga;

  • Comisia Politic Sociale şi Sănătate Publică: membru Popa Dragoş, locţiitor Pokorni Stefan, din partea aparatului propriu: secretarul judeţului, Paul Cosma,

  • Comisia Cultură şi Învăţământ: membru Boloş Vasile, locţiitor Gasparik Attila, din partea aparatului propriu: şef serviciu juridic Nemeş Genica.

Cotizație anul 2013: 5.404,96 Euro.

Congresul Puterilor Locale şi Regionale – “Congrès des pouvoirs locaux et régionaux” (CPLRE) – 2012

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Ciprian Dobre, a fost desemnat de către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, prin Decizia nr. 3 din 12 septembrie 2012, ca membru titular al Comisiei Instituţionale a CPLRE.

Congresul este alcătuit din două camere: Camera autorităţilor locale şi Camera regiunilor. Adunarea bicamerală cuprinde 318 membri titulari şi 318 membri supleanţi, fiecare dintre aceştia reprezentând alesul uneia dintre cele peste 200 000 colectivităţi locale şi regionale ale statelor membre ale Consiliului Europei. Camerele alternează în alegerea preşedintelui Congresului pentru un mandat de doi ani.

Congresul se reuneşte o dată pe an la Strasbourg unde găzduieşte delegaţiile organizaţiilor europene agreate, cât şi pe cele ale câtorva state nemembre, primite în calitate de invitaţi speciali sau observatori.

O Comisie permanentă, alcătuită din reprezentanţii tuturor delegaţiilor naţionale, se întâlneşte între reuniunile plenare ale Congresului în timpul sesiunilor de toamnă şi de primăvară cu diferite comisii..

Lucrările Congresului sunt organizate în patru comisii statutare: Comisia instituţională, Comisia pentru cultură şi educaţie, Comisia pentru dezvoltare durabilă, Comisia pentru coeziune socială.

Informaţiile au fost furnizate de: Fabian Livia 25 aprilie 2013

Informaţiile au fost actualizate de: Fabian Livia, în data de 05 martie 2014