Proiectul „Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetățeni la nivelul Consiliului Județean Mureș”

Consiliul Județean Mureș a finalizat proiectul „Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetățeni la nivelul Consiliului Județean Mureș”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2, Administraţie şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1.: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. Astfel, începând din luna iunie 2022, cetățenii județului Mureș pot accesa portalul eservicii.cjmures.ro pentru depunerea de solicitări electronice în vederea obținerii de avize și autorizații on-line. Tot în cadrul proiectului au fost scanate nu mai puțin de 3,5 milioane de file din arhiva instituției, în scopul facilitării accesului la documentele din arhivă cu efect inclusiv asupra reducerii timpului de răspuns la solicitări.

Valoarea totală a proiectului : 3.019.529,80 lei, din care:

  • asistenţă financiară nerambursabilă: 2.937.681,12 lei (98%) -85% FSE, 13% – bugetul de stat;
  • contribuţia beneficiarului: 59.952,68 lei (2%),
  • cheltuieli neeligibile:  21.896,00 lei

 

Informațiile au fost furnizate de: Vițelar Corina, în data de 28.07.2022