Protecţia datelor cu caracter personal

Protecţia datelor cu caracter personal

INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Consiliului Judeţean Mureş

 


 

Responsabil cu protecţia datelor

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 295/2018 doamna Mușat Manuela, consilier la Compartimentul Informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, a fost desemnată în calitate de responsabil cu protecția datelor.

În aplicarea prevederilor art.37 alin.(7) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), datele de contact ale doamnei Mușat Manuela sunt:
– telefon: 0265 263211 interior 1282
– email: manuela@cjmures.ro

Informațiile au fost postate de:
Adrian Gorea - 06.10.2022