Informaţii de interes public

Informaţii de interes public
(conform Standardului general de publicare a informaţiilor de interes public – Anexa nr. 4 din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025)
A. Despre Instituție
Legislație privind organizarea și funcționarea instituției (ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ)
Conducerea
Agenda conducerii conform standardelor RUTI
Regulament de organizare și funcționare
Organigrama
Lista și datele de contact ale tuturor instituțiilor care funcționează în subordinea / coordonarea sau sub autoritatea CJM
Carieră – anunțurile posturilor scoase la concurs
Programe și strategii proprii
Raportul anual de activitate
B. Informații de interes public
Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, datele de contact:

Căşvan Eugenia – consilier
Telefon: 0265 – 263 211 int. 1261
E-mail: cjmures@cjmures.ro

Modele de formulare solicitare și reclamație:

F – formular tip de solicitare a informaţiilor de interes public

M.1. – Model reclamație administrativă – 1

M.2. – Model reclamație administrativă – 2

Legislație:

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Normele de aplicare ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public (H.G. 123/2002)

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

Raportul anual pentru aplicarea Legii nr. 544/2001
Bugetul din toate sursele de finanțare
Situația plăților în format deschis (execuție bugetară)
Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi / beneficii
Bilanțurile contabile
Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice
Programul anual de achiziții publice
Contractele de achiziție publică +5000EUR (arhivă .rar, aprox. 420MB)
Documente privind execuţia contractelor
Declarații de avere și interese
C. Transparență decizională
Proiectele de acte normative lansate în consultare publică, anunțurile privind ședințele de dezbatere publică și minutele acestora
Raportul anual Legea nr. 52/2003
D. Contact
Relații cu presa – persoane desemnate: Molnár Imola
Date de contact:
Molnár Imola – telefon 0265-261.904, interior 1256, email: molnar.imola@cjmures.ro
Programul de funcționare al instituției
Programul de audiențe
Petiții:
Adresa de e-mail pentru transmiterea electronică a petițiilor: cjmures@cjmures.ro
E. Integritate instituțională
Cod etic/deontologic/de conduită
Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 și destinația acestora – NU ESTE CAZUL
Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională
Planul de integritate al instituției
Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât în prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate ce revin în sarcina CJM
Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului – NU ESTE CAZUL
Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante
Informațiile au fost postate de:
Adrian Gorea - 07.04.2022
Iuliana Pop Ghindas - 29.04.2022
Adrian Gorea - 06.10.2022