Planul Teritorial pentru o Tranziţie Justă în judeţul Mureş

La 11 decembrie 2019, Comisia a adoptat o comunicare privind Pactul ecologic european, în care își prezintă foaia de parcurs către o nouă politică de creștere pentru Europa. Această politică de creștere se bazează pe obiective climatice și de mediu ambițioase și pe procese participative, care reunesc cetățenii, orașele și regiunile în lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru protecția mediului. În concordanță cu obiectivul realizării neutralității climatice a UE până în 2050 într-un mod eficient și echitabil, Pactul ecologic european a propus un Mecanism pentru o tranziție justă, care include un Fond pentru o tranziție justă, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă.

 

Mecanismul pentru o tranziție justă se va axa pe regiunile și sectoarele cele mai afectate de tranziție, având în vedere dependența lor de combustibilii fosili, sau procesele industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră.

 

Astfel, în România au fost identificate 6 județe: Mureș, Dolj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Prahova, ca fiind cele mai afectate de procesul de tranziție. Aceste județe vor beneficia de sprijin din Mecanismul de tranziție justă care va mobiliza fonduri pentru investiții pentru perioada 2021-2027 și se va implementa prin trei piloni:

 

Pilonul I – Fondul pentru o Tranziție Justă ( Just Transition Fund ) – implementat prin gestiune partajată;

Pilonul II – O schemă dedicată în cadrul InvestEU pentru atragere de investiții private;

Pilonul III- O facilitate de împrumut pentru sectorul public, în cadrul căreia Banca Europeană de Investiții va mobiliza investiții suplimentare pentru regiunile în cauză.

Conform documentelor de programare și instituire a Mecanismului pentru o tranziție justă, fiecare țară are obligația de a elabora un Program Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ) și Planuri Teritoriale pentru o Tranziției Justă (în cazul României 6 planuri teritoriale aferente județelor vizate).

 

Consiliul Județean Mureș, are rolul de coordonator în procesul de elaborare a Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă (PTTJ) în județul Mureș, document care va deveni Anexă la Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ) și va sta la baza accesării finanțărilor acordate în scopul îndeplinirii obiectivului de neutralitate climatică asumat de statele membre ale Uniunii Europene.

 

Atât POTJ cât și cele 6 PTTJ se află în etapa finală de aprobare la nivelul Comisiei Europene.

Toate informațiile legate de acest subiect precum și documentele relevante, sunt disponibile la adresa https://mfe.gov.ro/mecanismul-pentru-o-tranzitie-justa/ .

 

Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă în județul Mureș poate fi consultat aici (arhivă .zip, aprox. 7MB).

În ceea ce privește sprijinul oferit prin Pilonul II și Pilonul III, o prezentare succintă a acestora poate fi vizualizată aici.

Ministerul Finanțelor, autoritatea responsabilă de facilitarea comunicării între potențialii beneficiari și Banca Europeană de Investiții (BEI)- cel mai important partener care implementează 75% din garanția UE și fondurile pentru asistență tehnică și consultanță, transmite informări periodice și publică pe site-ul propriu informații actualizate despre oportunitățile oferite prin cele două scheme de sprijin. Informațiile pot fi consultate aici (https://mfinante.gov.ro/prezentarea-mecanismului-pentru-o-tranzitie-justa).

Calendarul de derulare, bugetul alocat, precum și apelurile deschise în cadrul Pilonului II și III pot fi verificate pe platforma Comisiei Europene dedicată mecanismului de tranziție justă https://cinea.ec.europa.eu/just-transition-mechanism_ro

 

Pentru informații suplimentare legate de cele prezentate mai sus vă invităm să ne contactați  la următorul telefon: 0265-263211, int.1301, sau prin e-mail la adresele: togan.codruta@cjmures.ro  și  magyarossy.andrea@cjmures.ro.

Informațiile au fost postate de:
Adrian Gorea - 21.10.2022