Regulamente

  Regulament intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş (aprobat prin Disp. 58 / 22.02.2017 şi completat prin Disp. 161 / 25.05.2017, modificat şi completat prin Disp. 215 / 11.06.2021)
 Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş (aprobat prin Hot. 115 / 26.09.2019 , completat prin Hot. 41 / 24.03.2020, modificat şi completat prin Hot. 29/25.02.2021)
 Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş (aprobat prin Hot. 7 / 31.01.2019 şi modificat prin Hot. 149 / 28.11.2019)
 Regulament privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului Judeţean Mureş (aprobat prin Disp. 207 / 14.06.2022)
Informațiile au fost postate de:
Adrian Gorea - 06.07.2022