Dreptul la petiționare

Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor.

Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă.

Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii.
Art. 51 din Constituția României

 

Prin petiție se întelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris, ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean și local, precum și regiilor autonome.”
Art.2 din OG nr. 27/2002

Atenție!
Se clasează petițiile anonime, ilizibile, ori confuze, precum și cele care au fost deja analizate și au beneficiat de un răspuns.

Petițiile adresate Consiliului Județean Mureș le veți trimite pe adresa: 540026 Piaţa Victoriei nr.1, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, sau prin poșta electronică la adresa: cjmures@cjmures.ro.

Pentru primirea, înregistrarea, urmărirea modului de soluționare a petițiilor precum și organizarea primirii în audiențe a cetățenilor, Consiliul Județean Mureș a desemnat două persoane cu atribuții în domeniu:

Gábosi Mária Magdolna – consilierCompartimentul relații cu publicul și informații de interes public
Covaci Gabriela – consilier, Compartimentul administrație publică locală

Program: luni – vineri 8 – 16

Adresa: 540026 Piaţa Victoriei nr.1, Târgu Mureș
Telefon: 0265 – 263 211 int. 1261
Fax: 0265 – 268 718
E – mail: cjmures@cjmures.ro
Website: www.cjmures.ro

Informațiile au fost postate de:
Adrian Gorea - 23.04.2021